Szczegółowy program Zjazdu:

14 czerwca 2023r.
PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE W HOTELU OMEGA
od 18.00REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
19.00KOLACJA PRZY GRILLU
15 czerwca 2023r.
9.00-9.30PRZEJAZD NA UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE (ul. Heweliusza 4)
9.30-10.00REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00-10.30UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU
10.30-12.30SESJA I (ul. Heweliusza 4)
1. Kształcenie na Wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie
dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Geoinżynierii

2. Umiędzynarodowienie kształcenia na UWM w Olsztynie
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz, Prorektor ds. umiędzynarodowienia uczelni

3. Realizacja zagospodarowania Jeziora Krzywego w Olsztynie
dr inż. Piotr Grzymowicz, Prezydent m. Olsztyna

4. Promocja zawodu inżyniera budownictwa
mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

5. Praktyka jest miarą sukcesu-o programach Budimeksu skierowanych dla studentów i uczniów
Anna Karyś-Sosińska, Marta Soboń /Budimex SA/
13.00SPACER PO KORTOWIE I OBIAD W RESTAURACJI TAFLA
15.00-15.45PANEL DYSKUSYJNY
Przyszła ewaluacja dyscypliny naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
15.45-17.15SESJA II (ul. Heweliusza 4)
1. Propozycja zmian kształcenia na kierunku budownictwa
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej

2. Studia magisterskie w dobie zmian demograficznych, społecznych i ekonomicznych
dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

3. Nowoczesne rozwiązania pomiarowe dla budownictwa
Karol Orzechowski, Michał Semmler /Leica Geosystems Sp. z o.o./

4. ArcGIS Indoors – inteligentniejsze zarządzanie budynkami
Dominika Binięda, Paulina Gajownik Mućka /ESRI Polska/
17.15-17.30PRZEJAZD DO HOTELU
19.00BANKIET W HOTELU OMEGA
16 czerwca 2023r.
9.00-11.00SESJA III (w Hotelu Omega)
1. Zintegrowane projektowanie w procesie kształcenia
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

2. Zastosowanie technologii BIM w kosztorysowaniu robót budowlanych
Grzegorz Lusa /Athenasoft Sp. z o.o./

3. Poziom kandydatów na studia – refleksja statystyczno-demograficzna
dr inż. Rafał Ossowski, prof. Uczelni, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

4. Możliwości współpracy uczelni technicznych kształcących na kierunku budownictwo z GDDKiA
mgr inż. Tomasz Żuchowski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

5. Projektowanie uniwersalne w kształceniu na kierunku budownictwo
dr inż. Jacek Zabielski Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Geoinżynierii
11.00-11.30PODSUMOWANIE SPOTKANIA
11.30-13.30ATRAKCJA TURYSTYCZNA
13.30OBIAD

Rezerwacji noclegów w Hotelu Omega dokonujemy w recepcji: tel.: (89) 52 20 500, mail.: hotel@omegahotel.pl
hasło: Zjazd Dziekanów