Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Kierunku Budownictwo:

1)   dr inż. Jacek Zabielski – przewodniczący,

2)   dr hab. inż. Elżbieta Szafranko – zastępca przewodniczącego,

członkowie:

3)   dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM,

4)   dr inż. Marcin Bujko,

5)   dr inż. Piotr Bilko,

6)   dr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak,

7)   mgr inż. Małgorzata Kempa-Kulas,

8)   mgr inż. Magdalena Przeradzka.